Thuế TNCN với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú

Nội dung trong bài

1 1. Thu nhập từ trúng thưởng

2 2. Căn cứ tính Thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú

2.1 2.1. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng

2.2 2.2. Thuế suất

2.3 2.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

2.4 2.4. Cách tính thuế

Thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú – anh chinh

Thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú được tính như thế nào? Bài viết dưới đây Kế toán Centax xin được chia sẻ như sau:

Căn cứ vào Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC có phân ra thành 10 loại thu nhập tính thuế. Để tìm hiểu về các loại thu nhập tính thuế đó mời các bạn tham khảo ở trong bài viết: Tổng quan về thuế TNCN

  1. Thu nhập từ trúng thưởng

Tại Khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng.

Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

Trúng thưởng trong các casino được pháp luật cho phép hoạt động.

Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.

  1. Căn cứ tính Thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú

Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.”

 

2.1. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng

Tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập tính thuế trong trường hợp này như sau:

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng đối với cá nhân cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

Đối với trúng thưởng xổ số

Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật

Trong trường hợp trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược, casino, trúng thưởng trong các hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng:

Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

Đối với trúng thưởng trong các casino, trúng thưởng trong các hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được từ trúng thưởng trong một cuộc chơi.

Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng.

Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

2.2. Thuế suất

Tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.”

 

2.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ trúng thưởng như sau:

“Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.”

2.4. Cách tính thuế

Thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú a

Căn cứ tính thuế của khoản thu nhập từ trúng thưởng đối với cá nhân không cư trú thì như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết sau: Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng đối với cá nhân không cư trú

Bình luận