Bạn mới bắt đầu làm kế toán việc đầu tiên là phải biết cách tiếp nhận sổ sách khi mới bước chân vào công ty. Trung tâm kế toán Tâm Vững Bền xin được chia sẻ kinh nghiệm cho người mới đi làm kế toán trong việc tiếp nhận sổ sách chứng từ được bàn giao từ kế toán cũ.

Công việc đầu tiên khi bắt đầu vào một đơn vị mới đó chính là nhận bàn giao. Nhưng bàn giao như thế nào, và bàn giao cái gì để khi kế toán cũ nghỉ việc, bạn không phải bốc máy gọi hàng ngày về chứng từ, sổ sách kế toán, hoặc ngập trong đống giấy tờ để tìm kiếm thứ bạn cần ?

Chúng tôi đưa ra phương án trả lời cho câu hỏi của bạn như sau:

– Đầu tiên quan trọng nhất là báo cáo thuế của doanh nghiệp: Kiểm tra đầy đủ các tờ khai tạm tính thuế TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai tạm tính thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý tùy theo mô hình của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cuối từng năm.

– Kiểm tra chứng từ kế toán: 

Tích hóa đơn mua vào bán ra, theo tờ khai thuế GTGT. Kèm theo đó là hợp đồng, phụ lục hợp đồng, phiếu thu chi, nhập xuất kho, Giấy báo nợ, Giấy báo có  tương ứng với từng hóa đơn để kiểm tra tính đầy đủ của chứng từ.

– Kiểm tra sổ sách kế toán:

Kiểm tra sổ chi tiết các tài khoản, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, bảng tính khấu hao TSCĐ, Bảng tổng hợp tồn kho, sổ chi tiết thanh toán với người mua người bán  TỪ KHI PHÁT SINH ĐẾN THỜI ĐIỂM BẠN NHẬN VIỆC. Đây chính là số liệu để bạn tiếp tục công việc của mình. Nếu không có số dư này, bạn sẽ không có cơ sở ban đầu để hạch toán. Sau đó đối chiếu số dư các bảng biểu sổ sách chi tiết này đúng bằng số dư tài khoản tương ứng trên bảng cân đối tài khoản tại thời điểm đó. Nếu có sự sai lệch, đề nghị kế toán cũ giải trình.

Nếu là kế toán nội bộ, bạn phải kiểm tra số liệu trên giấy tờ phải khớp số liệu thực tế của các khoản mục này . ( Bảng tổng hợp tồn kho phải khớp với số liệu hàng tồn thực tế trong kho, đối chiếu số dư công nợ trên giấy tờ với số công nợ thực tế từng khách hàng bằng cách gọi điện hoặc đến trực tiếp xin xác nhận…).

Nếu có sự sai lệch, đề nghị kế toán cũ giải trình.

– Kiểm tra chứng từ sổ sách khác:

Kiểm tra đầy đủ: Bảng chấm công, bảng thanh toán lương, sổ nhật ký chung, sổ cái. Sổ quỹ TM, sổ tiền gửi ngân hàng,… theo từng tháng của từng năm.

– Cuối cùng bạn cần:

Đối với người mới đi làm kế toán thì việc này vô cùng quan trọng đó là Lập BIÊN BẢN BÀN GIAO liệt kê toàn bộ công việc đã làm trên có ký nhận giữa KẾ TOÁN CŨ và BẠN để làm cơ sở cho trách nhiệm về tính đúng đắn của số liệu sau này trước ban lãnh đạo.

Chúc các bạn mới đi làm kế toán có một công việc mới hiệu quả và thành công!

Bình luận