Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ

1. Mục đích khóa đào tạo

– Giúp Học viên hiểu các thủ tục về mua bán hàng hóa trên thị trường, các thủ tục thanh toán, hạch toán trong Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ, hạch toán các khoản thuế GTGT mua vào bán ra, các khoản phí, Lệ phí và cách lập bảng tính giá thành thành phẩm nhập kho trong Doanh nghiệp.

– Học viên hiểu và hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

– Học viên sẽ lập báo cáo tài chính thành thạo trong Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ.

– Học viên sẽ làm thành thạo công việc quyết toán thuế cuối năm.

– Học viên sẽ hiểu và biết cách giải trình với cơ quan thuế.

2. Đối tượng đào tạo

– Những người chưa biết hay chưa biết nhiều về kế toán Thương Mại & Dịch Vụ.

– Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ.

– Những người đã đi làm tại các Doanh nghiệp Thương Mại Xuất Nhập Khẩu, Sản Xuất, Xây Lắp,…  và giờ muốn làm tại Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ.

– Những người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm tại Doanh nghiệp về Thương mại & Dịch vụ.

 3. Nội dung khóa đào tạo

– Giới thiệu cho Học viên về thông tin Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ mình đang học. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của Doanh nghiệp.

– Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp.

– Dùng hóa đơn thực tế của Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ vào sổ Nhât ký chung.

– Hạch toán các khoản chi phí mua hàng làm tăng nguyên giá của hàng nhập kho

– Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá TM thường gặp.

– Phương pháp tính thuế GTGT hàng hóa dịch vụ theo PP trực tiếp và phương pháp khấu trừ.

– Phương pháp tính giá vốn của hàng hàng hóa dịch vụ bán ra.

– Báo nợ, báo có ngân hàng.

– Tính giá nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa.

* Lập bảng lương và trả lương cho các bộ phận.

* Phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn.

* Tính trích khấu hao TSCĐ.

* Lập báo cáo thuế tháng, theo quý theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị.

4.Hướng dẫn lên Báo cáo tài chính cuối năm gồm:

* Bảng Cân Đối Kế Toán.

* Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh.

* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh.

* Quyết toán Thuế TNDN.

* Quyết toán Thuế TNCN.

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

* Thuyết Minh Báo cáo tài chính.

* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ.

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Kết quả sau khóa đào tạo

– Hiểu về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…).

– Làm thành thạo sổ và báo cáo tài chính. Đọc và phân biệt, nhận biết  đúng sai từ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

– Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động xuất bán quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hóa nội địa cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Đăng kí online nhận tư vấn miễn phí :

Phương thức đào tạo đặc biệt duy nhất tại Kế toán Tâm Vững Bền

  • Luôn mời học thử 01 buổi thực hành kế toán miễn phí;
  • Môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại, phòng điều hòa;
  • Các bạn đến học thử và đăng ký được xếp học ngay không cần chờ lớp;
  • Không giới hạn số buổi học, đảm bảo học là thành nghề;
  • Được học lên báo báo tài chính 6 lần/khóa giúp học viên thành thạo chỉ có ở Kế toán TVB ;
  • Lịch học dạy kèm linh động từ Thứ 2 đến Thứ 7, CN hàng tuần, cho tất cả các bạn:

*  Thời gian học từ Thứ 2 đến Thứ 7, ngày 3 ca: Sáng từ 8h – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h, tối từ 17h30 – 20h30 (Thứ 7 có hai ca ngày, ca tối nghỉ).

Bình luận