Kế toán cần phải làm những gì đối với công ty mới thành lập?

Đối với công ty mới thành lập thì kế toán cần phải làm những công việc gì & Cần khai báo những gì với cơ quan thuế?  Sau đây, Kế Toán TVB xin chia sẻ với các bạn những công việc kế toán cần phải làm trong doanh nghiệp mới thành lập như sau:

Sau khi Doanh nghiệp nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần làm những việc sau:

 1. KHAI THUẾ MÔN BÀI:

– Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động SXKD: Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép ĐKKD.

– Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD: Thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép ĐKKD.

* Lưu ý:

– Những DN thành lập trước ngày 01/07 hàng năm thì phải nộp thuế Môn bài cả năm

– Những DN thành lập từ 01/07 về cuối năm thì chỉ phải nộp thuế Môn bài nửa năm

– Khi nộp tờ khai thuế môn bài thì nộp tiền thuế môn bài luôn.

 1. KHAI THUẾ GTGT:

* Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo QUÝ và kê khai theo phương pháp trực tiếp. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:  Nếu doanh thu > 50 tỷ thì kê khai theo tháng; Nếu < 50 tỷ thì kê khai theo quý

* Nếu DN mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì:

– Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.

(Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC)

 1. TẠM TÍNH & TẠM NỘP THUẾ TNDN:

– Đối với DN mới thành lập thì hàng quý sẽ phải tự tính & tạm nộp tiền thuế TNDN hàng quý theo thuế suất là 22%.

– Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.(Cụ thể: QI hạn nộp là 30/04; QII hạn nộp là 30/07; QIII hạn nộp là 30/10; QIV hạn nộp là 30/01 của năm sau)

 1. KHAI THUẾ TNCN:

– DN mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT theo tháng nên ta sẽ xét 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

* Chú ý:

Khai thuế TNCN theo Tháng hay theo Quý chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.

– Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai. Nhưng cuối năm vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

 1. HÓA ĐƠN:
 2. Nếu DN bạn mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP KHẤU TRỪ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:

– Làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT.

– Sau khi in xong hóa đơn thì làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Tham khảo thêm: Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016

 1. Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo PP TRỰC TIẾP thì:

– Phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. ( Là hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT) nhưng không phải làm Thông báo phát hành hóa đơn

* Chú ý:

– Những DN mới thành lập PHẢI  lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC.

– Thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau.

 1. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

– Theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC thì những hóa đơn đầu vào có giá trị >= 20 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính làm chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

– Và DN phải thông báo tài khoản ngân hàng với CQ Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày mở tài khoản theo mẫu 08/MST Theo TT 95

 1. LAO ĐỘNG VÀ BHXH:

– Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên thì DN phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

– Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu:

Các bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ nhé.

Tham khảo thêm : Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2016

Tham khảo thêm:  Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN năm 2016

 1. BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

– Nếu là DN sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.

– DN tự xây dựng & quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

 1. PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ

– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh tăng TSCĐ.

 1. CÁC THỦ TỤC KHÁC:

– Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo QĐ 48 hoặc Thông tư 200)

– Hình thức kế toán.

– Phương pháp hàng tồn kho..

Chú ý: Tùy từng cơ quan thuế, có nơi sẽ bắt các bạn nộp, có nơi không bắt buộc bạn phải nộp.

Bình luận