1. Đối với hoá đơn đầu vào trong công ty về lĩnh vực nhà hàng:

– Cần phân biệt rõ nội dung hoá đơn đầu vào phản ánh đâu là nguyên vật liệu, đâu là công cụ dụng cụ, đâu là tài sản cố định để hạch toán cho đúng đối tượng.

+ Với nguyên vật liệu của nhà hàng. Tuỳ thuộc vào nhà hàng bạn làm kinh doanh ẩm thực gì.

Nợ TK 152

Nợ TK 1331

Có TK 111,112,331

+ Với các hoá đơn công cụ dụng cụ trong nhà hàng như: Tủ đông, tủ mát, máy nướng bánh, nồi cơm điện, lò vi sóng kế toán hạch toán:

Nợ TK 242: Nếu phân bổ CCDC lớn hơn 12 tháng

Nợ TK 1331:

Có TK 111,112,331

Sau đó hàng tháng phân bổ dần chi phí đối với CCDC dùng cho nhà bếp vào các thành phẩm là món ăn theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp.

+ Các hoá đơn là TSCD có giá trị lớn hơn hoặc  bằng 30 triệu tại nhà hàng:

Nợ TK 211

Nợ TK 1332

Có TK 331.

Hàng tháng tiến hành trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí.

+ Các chi phí khác như chi phí gas hoá lỏng bạn hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất chung để chế biến ra món ăn:

Nợ TK 154: Theo TT1133

Nợ TK 6277 : Theo TT200

Nợ TK 133

Có TK 111,112,331.

+ Trong một hoá đơn mua tại siêu thị cần phân biệt đâu là nguyên vật liệu, đâu là chi phí, đâu là công cụ dụng cụ căn cứ theo bảng kê chi tiết để tách hoá đơn hạch toán cho chính xác. Rồi kiểm tra tổng các phần hoá đơn tách đã khớp với hoá đơn gốc chưa.

  1. Đối với hoá đơn đầu ra

Hoá đơn đầu ra trong lĩnh vực nhà hàng thường viết với nội dung: Tiếp khách, thức ăn, thức uống…Với nội dung chung chung như vậy bạn cần biết cách tính toán sao cho giá thành của các món ăn tổng hợp lại có giá trị bằng khoảng  90% doanh thu trên hoá đơn đó( bao gồm cả đồ uống).

Căn cứ vào từng hoá đơn để kế toán tính toán cho phù hợp so với doanh thu:

–  Các bút toán hạch toán khi xuất kho  NVL cho nhà hàng:

Nợ TK 154: Theo TT133

Nợ TK 621: Theo TT200

Có TK 152: Nguyên vật liệu.

– Chi phí lương nhân viên bếp  như bếp trưởng, bồi bàn:

Nợ TK 154: Theo TT133

Nợ TK 622: Theo TT200

Có TK 334

– Chi phí chung khác như chi phí phân bổ CCDC:

Nợ TK 154: Theo quyết định 48

Nợ TK 6273 : Theo quyết định 15

Có TK 242

– Chi phí khấu hao TSCĐ:

Nợ TK 154: Nếu TSCD dùng cho bộ phận bếp theo TT133

Nợ TK 6274: Nếu TSCĐ dùng cho bộ phận bếp theo TT 200

Có TK 214

– Tính giá thành và nhập kho thành phẩm là món ăn:

Nợ TK 155

Có TK 154.

– Khi xuất kho thành phẩm  cho các hoá đơn:

+ Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 155

+ Phản ánh doanh thu

Nợ TK 111,131

Có TK 5112

Có TK 3331

–  Ngoài việc hiểu rõ quy trình hạch toán của kế toán nhà hàng chúng ta cần biết cách cách in các bảng kê chi tiết sau khi chế biến món ăn vào từng hoá đơn xuất bán có nội dung tiếp khách để làm căn cứ cho việc  quyết toán thuế sau này.

–  Lập bảng kê 01/TNDN để liệt kê các loại thực phẩm mua về không có hoá đơn.

– Biết cách cân đối chi phí phù hợp để lập báo cáo tài chính cuối năm.

–  Biết cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Biết cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

–  Biết cách sắp xếp hoá đơn, chứng từ phù hợp với lĩnh vực nhà hàng một khách khoa học.

Bình luận