Công việc cần làm trong tháng 1/2017

+ Nộp lệ phí môn bài

+ Nếu DN có thay đổi về vốn góp thì làm TK thuế môn bài nộp

+ Kê khai thuế GTGT quý 4/2016

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2016

+Làm tờ khai TNCN quý 4/2016( nếu có phát sinh).

Bình luận