Công việc nộp thuế tháng 1 năm 2019

+ Nộp lệ phí môn bài năm 2019( nếu không có thay đổi gì về giấy phép kinh doanh

Bậc 1 : tiểu mục 2862 : vốn điều lệ trên 10 tỷ : 3.000.000

Bậc 2: tiểu mục 2863: vốn điều lệ nhỏ dưới 10 tỷ : 2.000.000

Bậc 3: tiểu mục 2864 dành cho chi nhánh và các cơ sở sản xuất phụ thuộc….

  • Nộp các loại tờ khai thuế
  • Tờ khai thuế GTGT quý 4/2018
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2018
  • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2018 ( nếu có phát sinh)
  • Nộp BCTC năm 2018

 

Bình luận