Công việc chuẩn bị hồ sơ cho Quyết toán thuế Cho Doanh Nghiệp

+ In toàn bộ hồ sơ thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT các năm( có bảng kê mua vào và bảng kê bán ra)
 • In bctc các năm
 • In tờ khai thuế Quyết toán thuế TNCN
 • In toàn bộ sổ sách các năm gồm: Sổ cái các Tài khoản từ TK 111- Tk 911, Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ bcnxt kho,
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
 • In sổ trích khấu hao TSCĐ, Sổ phân bổ CCDC
 • Hợp đồng lao động, bản cam kết theo mẫu 02 CK- TNCN, bản cam kết không đóng bảo hiểm
 • Bảng lương, bảng chấm công
 • Hợp đồng mua, hợp đồng bán
 • Tra soát dn bỏ trốn, ngừng hoạt động để điều chỉnh giảm hồ sơ thuế trước khi thanh tra thuế vào, hoặc chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ cho DN( Pt, pc, hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu nk, xk, unc, biên bản giao nhận hàng…)
 • Sắp xếp chứng từ mua vào, bán ra theo bảng kê khai thuế GTG
 • Chúc các bạn thành công!

 

 

Bình luận