Nghị định 41/2018/ NĐ -CP
Có 1 số điểm mọi người hay bị vướng mình tóm tắt như sau.
1.phạt 10 triệu đến 20 triệu áp dụng sau chữ viết, chữ số, sai quy định tuền tệ, sai kỳ kế roán, sai chế độ kế toán.
2. Phạt 3 triệu đến 5 triệu khi tẩy xóa, sửa chữa chứng từ, ký chữ ký mực đỏ, mực phai màu, chữ ký không giống nhau và chữ ký khắc dấu sẵn, chứng từ chi tiền ko ký đủ 3 liên
3. Phạt 5 triệu đến 10 triệu khi chữ ký không đồng nhất, ko giống nhau.ký mà ko đúng thẩm quyền, để hư hỏng mất mát tài liệu kế toán trong quá trình sử dụng.
4. Phạt 20 triệu đến 30 triệu khi khai man giả mạo chứng từ ở mức chưa truy cứu trách nhiệm hình sự. Lập chứng từ thiếu. Ko đúng hoặc nhiều lần trên 1 nghiệp vụ phát sinh.
5. Phạt từ 1 triêuh đến 2 triệu. Khi ko ghi đủ sổ sách chứng từ 1 kỳ kế toán, hoặc thiếu 1 số nội dung cơ bản cộng số, chữ ký….
6. Phạt 3-5 triệu ko in sổ. Và sửa chữa tẩy xóa sổ kế toán.
7. Phạt 5 -10 triệu ko mở sổ cũng ngư khóa sổ 1 kỳ kế toán.
8.phạt 20 đến 30 triệu cố ý làm hư hỏng sổ kế toán
9. Phạt 5 đến 10 triệu lập bctc ko đủ và sai biểu mẫu, bctc ko đủ chữ ký
10. Phạt 20 đến 30 triệu ko lập bctc theo quy định. Hoặc sai về số liệu.
11. Phạt 40 đến 50 triệu khi khai man giả mạo số liệu trên bctc
12. Phạt 5 đến 10 triệu nộp bctc chậm dưới 3 tháng.
13. Phạt 40 đến 50 triệu khi ko nộp bctc cho cơ quan có thẩm quyền và ko công khai bctc.
14.phạt 5 đến 10 triệu ko lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán….

Bình luận