Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng – ảnh chính

Trong bài viết này Kế toán Centax sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng. Trước tiên bạn đọc cần biết, theo quy định tại Điểm 2.5, Khoản 2, Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn GTGT hàng chiết khấu thương mại:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.”

Để hiểu rõ hơn về chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng các bạn có thể tham khảo bài viết: Chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

Để hướng dẫn một cách dễ dàng, Kế toán Đức Hà  xin đưa ra một ví dụ như sau:

Khi xuất hóa đơn chiết khấu thương mại cho từng lần mua hàng, thì giá tính thuế trên hóa đơn là giá đã chiết khấu cho khách hàng.

Bình luận